eFormidling - problem med sending av DPV-meldinger via integrasjonspunktet
Incident Report for Digitaliseringsdirektoratet
Resolved
Opplever ein problem er workaround å restarte integrasjonspunktet.

Når det kjem ny versjon av integrasjonspunktet som løyser det underliggande problemet vil det bli informert om dette på e-post.
Posted Sep 28, 2021 - 14:55 CEST
Monitoring
Det ble sendt ut e-post kl 12.00 til virksomheter som kan være berørt av problemet.
Posted Sep 28, 2021 - 12:35 CEST
Identified
Det er for øyeblikket problem med sending av DPV-meldinger, og i noe grad DPO-meldinger, for en rekke virksomheter.

Dette gjelder integrasjonspunkt som ikke er restartet etter kl 04.00 28. september.

Vi ber derfor om at en restarter integrasjonspunktet, dersom det ikke restartet siden natt til 28. september.

Det vil komme en ny versjon av integrasjonspunktet som løser det underliggende problemet.
Posted Sep 28, 2021 - 11:35 CEST
This incident affected: eFormidling (DPO, DPV).