All Systems Operational
ID-porten Operational
ID-porten Operational
MinID Operational
BankID/BankID Mobil Operational
Buypass Operational
Commfides Operational
eFormidling Operational
eFormidling Operational
DPF Operational
DPO Operational
DPV Operational
DPI Operational
DPE Operational
Integrasjonspunktet Operational
Kontakt- og reservasjonsregisteret Operational
eInnsyn Operational
Maskinporten Operational
Digital postkasse Operational
Digital postkasse Operational
Digipost Operational
e-Boks Operational
Meldingsformidler Operational
eSignering Operational
ELMA Operational
PEPPOL eDelivery Network Operational
ELMA (web, REST) Operational
Connect2Norway Operational
Ansattporten Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Altinn gjennomfører planlagt vedlikehald natt til laurdag 21.1.2023. Det vil ikke bli mulig å sende DPO- og DPV-meldingar i eFormidling i perioden.
Posted on Jan 20, 2023 - 13:21 CET
Vi bytter sertifikat for kommunikasjonen mot Commfides. Dette krever en restart av ID-porten.

ID-porten vil være utilgjengelig i noen minutter under selve restarten.

Posted on Jan 30, 2023 - 14:55 CET
MinID - vedlikehold Feb 2, 2023 22:00-22:30 CET
Planlagt vedlikehold i MinID tors 02.02.2023 kl 22:00 - 22.30.

Det kan oppleves ustabilitet knyttet til innlogging med MinID i ID-porten i vedlikeholdsperioden.

Posted on Jan 30, 2023 - 22:34 CET
07.02.2023 kl. 07:00 flyttes Maskinporten til ny driftsplattform. Dette vil også påvirke de som autentiserer seg mot https://maskinporten.no/token for tilgang til KRR sitt REST-API.

De som har utgående brannmur må åpne denne for ny IP-adresse (139.105.36.164).

De som autentiserer seg mot OIDC-provider (https://oidc.difi.no/idporten-oidc-provider/token) blir ikke påvirket av dette. Men vi oppfordrer samtidig alle kunder som bruker dette endepunktet om å bytte til https://maskinporten.no/token for å autentisere seg mot KRR sitt REST-API.

Posted on Jan 30, 2023 - 10:33 CET
Maskinporten: Migrering til ny plattform Feb 7, 2023 07:00-08:00 CET
Maskinporten blir migrert til ny plattform.

• Ustabilitet i løysinga må påreknast
• Det vert ingen endring i URL-endepunkt eller signeringssertifikat
• Migrering skjer ved DNS-flytting -> Ny IP-adresse
• Det kan være behov for å opne for nye IP-adresse dersom verksemda har utgåande brannmur. Ny IP-adresse: 139.105.36.164
• Erfaring fra migreringen av testmiljøet er at vi får en strengere validering på ikke-normaliserte url-er. Et eksempel på dette er dobbel slash (f.eks https://maskinporten.no//token)


Meir informasjon om overgang til ny systemarkitektur finner de på samarbeidsportalen
https://samarbeid.digdir.no/id-porten/ny-systemarkitektur/736

Posted on Jan 30, 2023 - 10:30 CET
Det blir om kort tid gjort en DNS-endring på maskinporten.no (estimert dato 07.02.2023). DNS vil da bli rutet om til ny plattform. Det er viktig at det blir åpnet for utgående trafikk på IP: 139.105.36.164 (maskinporten.no) innen denne datoen for at oppslag mot Maskinporten skal fungere for kunder som bruker eFormidling.  

Endringen er lagt inn i tabell over nødvendige tjenester som skal nås via integrasjonspunktet; https://docs.digdir.no/docs/eFormidling/Miljo/produksjon

Posted on Jan 27, 2023 - 12:17 CET
Past Incidents
Jan 31, 2023

No incidents reported today.

Jan 30, 2023

No incidents reported.

Jan 29, 2023

No incidents reported.

Jan 28, 2023

No incidents reported.

Jan 27, 2023
Resolved - Alle tjenester hos e-Boks var nede fra kl. 10:00 til cirka 10:20. Ingen meldinger kunne mottas av e-Boks under nedetiden. Disse ble lagt på kø og sendt på nytt da tjenestene var oppe igjen.
Jan 27, 10:00 CET
Jan 26, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 26, 10:31 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 26, 10:00 CET
Scheduled - Det utføres vedlikehold og mindre justeringer å frontend eInnsyn kl 10.00. Vedlikeholdet skal ikke gi nedetid, og det er heller ikke forventet ustabilitet.
Jan 26, 09:58 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 26, 01:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 26, 00:31 CET
Scheduled - Vedlikehold av ID-porten med kort nedetid. Under nedetid blir det lagt ut melding til sluttbruker
Jan 25, 17:48 CET
Resolved - e-Boks var, grunnet driftsforstyrrelser, utilgjengelig i perioder natt til 26. januar. Ingen meldinger kunne sendes til e-Boks under nedetiden. Disse ble lagt på kø og sendt da tjenesten var oppe igjen.
Jan 26, 01:00 CET
Jan 25, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 25, 10:58 CET
Update - We are continuing to monitor for any further issues.
Jan 25, 08:32 CET
Monitoring - Det er gjort utbetringer og løsningen går som normalt.
Jan 25, 06:34 CET
Investigating - En feil medfører at meldingsformidleren for tiden er utilgjengelig. Det arbeides med å rette feilen.

Meldinger sendt over både ny og gammel infrastruktur for Digital post rammes, og vil bli avvist. Disse må sendes på nytt når tjenesten kommer opp igjen.

Jan 25, 03:41 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 25, 10:30 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 25, 10:00 CET
Scheduled - Ny leveranse for ansattporten kjem i produksjon.Ein kan forventa noko nedetid i perioden
Jan 25, 06:37 CET
Jan 24, 2023
Resolved - Vi ser ikke lenger feil knyttet til signering av dokumenter. Brukere som i perioden oppleve feil kan signere dokumentet på nytt dersom noe gikk galt.
Jan 24, 17:21 CET
Investigating - Vi undersøker en feil som gjør at enkelte signeringsoppdrag ikke blir fullført. Brukere vil kunne oppleve at de signerer et dokument, og deretter får en feilmelding. Vi jobber med å finne ut hvorfor dette skjer, og oppdaterer denne siden så snart vi har mer informasjon.

Avsendere av signeringsoppdrag kan opprette oppdrag som vanlig, og API og portaltjenestene fungerer som vanlig.

Jan 24, 16:03 CET
Resolved - SMS fungerte som normalt igjen fra ca. 12
Jan 24, 15:28 CET
Investigating - Vi opplever problemer med utsending av SMS til Telenor, OneCall og Talkmore kunder. Det kan også gjelde andre mobiloperatører.

Dette påvirker MinID-innlogging med engangskode på SMS.

Jan 24, 10:54 CET
Jan 23, 2023

No incidents reported.

Jan 22, 2023

No incidents reported.

Jan 21, 2023
Resolved - Løyst ca 09:25.
Jan 21, 09:29 CET
Identified - Problem med delegering frå Altinn etter Altinn sitt vedlikehold. Påverkar mellom anna oppslag i folkeregisteret.
Jan 21, 09:07 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 21, 06:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 20, 23:59 CET
Scheduled - Altinn gjennomfører planlagt vedlikehold denne natten. Delegeringstjenesten vil være utilgjengelig i dette tidsrommet. Dette påvirker alle konsumenter i Maskinporten som bruker scopes med Altinn-delegering.
Jan 20, 09:55 CET
Jan 20, 2023
Jan 19, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 19, 04:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 18, 23:00 CET
Scheduled - Det kan forekomme kortere brudd i SMS tjenestene i vedlikeholdsvinduet. Dette påvirker SMS med engangskoder for innlogging med MinID.
Jan 18, 12:09 CET
Jan 18, 2023
Jan 17, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 17, 09:30 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 17, 09:01 CET
Scheduled - eInnsyn øker grensen for innsynskrav for innloggede brukere. Funksjonaliteten produksjonssettes 17.01.2023 kl 0900. Det er ikke forventet nedetid, men det kan bli ustablitet i tjenesten en kort periode ved restart av komponenter under produksjonssettingen.
Jan 16, 16:03 CET