All Systems Operational
ID-porten Operational
ID-porten Operational
MinID Operational
BankID/BankID Mobil Operational
Buypass Operational
Commfides Operational
eFormidling Operational
eFormidling Operational
DPF Operational
DPO Operational
DPV Operational
DPI Operational
DPE Operational
Integrasjonspunktet Operational
Kontakt- og reservasjonsregisteret Operational
eInnsyn Operational
Maskinporten Operational
Digital postkasse Operational
Digital postkasse Operational
Digipost Operational
e-Boks Operational
Meldingsformidler Operational
eSignering Operational
ELMA Operational
PEPPOL eDelivery Network Operational
ELMA (web, REST) Operational
Selvbetjening Operational
Selvbetjening - API Operational
Selvbetjening - Samarbeidsportalen Operational
Ansattporten Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
20.06.2024, kl 19:00 - 00:00 er det planlagt patching av plattform. Under patchinga vil løysinga vere periodevis nede.
Posted on Jun 18, 2024 - 21:50 CEST
20.06.2024, kl. 19:00-00:00 er det planlagt patching av plattform. Under patchinga vil løysinga vere periodevis nede.
Posted on Jun 18, 2024 - 21:46 CEST
Past Incidents
Jun 19, 2024

No incidents reported today.

Jun 18, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 18, 10:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 18, 09:00 CEST
Scheduled - Diverse mindre endringar i frontend.

Det er ikkje nedetid i samband med produksjonssettinga.

Jun 18, 08:24 CEST
Jun 17, 2024

No incidents reported.

Jun 16, 2024

No incidents reported.

Jun 15, 2024

No incidents reported.

Jun 14, 2024
Resolved - Innlogging fungerer igjen
Jun 14, 11:44 CEST
Investigating - Det er problemer med å logge inn på https://sjolvbetjening.samarbeid.digdir.no/

Vi jobber med å løse feilen.

Jun 14, 11:24 CEST
Jun 13, 2024
Resolved - Problemet blei identifisert og rettet.
Jun 13, 09:48 CEST
Monitoring - Eit nattlig vedlikehald har ført til at nokre verksemder kan oppleve problem med oppstart av integrasjonspunktet.

Vi jobbar med å utbedre saken!

Jun 13, 09:14 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:02 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:00 CEST
Scheduled - 12.06.24 kl 22.00 - 13.06.2024 kl 0300 er det planlagt vedlikehald i applikasjonsplattform.

Det kan bli ustabilitet i Ansattporten kl 22:00-24:00.
Ansattporten blir stort sett utilgjengeleg mellom kl 00:00 - 03:00

Jun 6, 09:16 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:02 CEST
Scheduled - 12.06.24 kl 22:00 - 13.06.2024 kl 03:00 er det planlagt vedlikehald i applikasjonsplattform.

Det kan bli ustabilitet i KRR-tenester kl 22:00-24:00.
Oppslag og andre tjenester i KRR blir stort sett utilgjengeleg mellom kl 00:00 - 03:00

Jun 6, 12:12 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:00 CEST
Scheduled - 12.06.2024 kl 22:00 - 13.06.2024 kl 03:00 er det planlagt vedlikehald i applikasjonsplattform.

Det kan bli ustabilitet i MinID kl 22:00-24:00.
Bruk av MinID blir stort sett utilgjengeleg mellom kl 00:00 - 03:00

Jun 6, 12:13 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:03 CEST
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Jun 7, 10:20 CEST
Scheduled - Det gjennomføres vedlikehold på Digdirs applikasjonsplattform i tidsrommet onsdag 12. juni kl. 22 til torsdag 13. juni kl. 03. Vedlikeholdet vil føre til at det blir ustabilitet i DPI-tjenesten mellom kl. 22 og 24, og at tjenesten i stor grad er helt utilgjengelig mellom kl. 00 og 03. Det anbefales å ikke sende digital post så lenge vedlikeholdet pågår.
Jun 6, 10:41 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:02 CEST
Scheduled - 12.06.24 kl 22.00 - 13.06.2024 kl 0300 er det planlagt vedlikehald i applikasjonsplattform.

Det kan bli ustabilitet i ID-porten kl 22:00-24:00.
ID-porten blir stort sett utilgjengeleg mellom kl 00:00 - 03:00

Jun 6, 09:12 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:03 CEST
Scheduled - Det kan bli ustabilitet for eFormidling og eInnsyn kl 22:00-24:00.
Tjenestane blir stort sett utilgjengeleg mellom kl 00:00 - 03:00 så ber om ein ikkje sender store volum i denne tidsperioden.

Jun 6, 09:49 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:01 CEST
Scheduled - 12.06.24 kl 22.00 - 13.06.2024 kl 0300 er det planlagt vedlikehald i applikasjonsplattform.

Det kan bli ustabilitet i Maskinporten kl 22:00-24:00.
Maskinporten blir stort sett utilgjengeleg mellom kl 00:00 - 03:00

Jun 6, 09:14 CEST
Jun 12, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 12, 02:30 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 00:30 CEST
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Jun 7, 10:13 CEST
Scheduled - BankID utfører vedlikehold 12.06.24 fra klokken 00:30 til 02:30. Ustabilitet kan forekomme i perioden.
Jun 6, 11:46 CEST
Jun 11, 2024
Resolved - I perioden kl. 0811-0932 opplevde vi innloggingsproblem i MinID. Det er implementert ein fiks og hendelsen er løst.
Jun 11, 09:36 CEST
Identified - Vi opplever innloggingsproblem i MinID og undersøker saka.
Jun 11, 08:32 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 11, 06:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 11, 00:00 CEST
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Jun 7, 10:09 CEST
Scheduled - BankID utfører vedlikehold 11.06.24 fra klokken 00:00 til 06:00. Perioder med ustabilitet kan forekomme.
Jun 4, 11:40 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 11, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 11, 04:00 CEST
Scheduled - Buypass utfører systemvedlikehold 11.06.24 fra kl. 04:00 til 06:00. Perioder med ustabilitet kan forekomme.
Jun 7, 08:43 CEST
Jun 10, 2024

No incidents reported.

Jun 9, 2024

No incidents reported.

Jun 8, 2024

No incidents reported.

Jun 7, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 7, 00:30 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 6, 22:00 CEST
Scheduled - Det er planlagt vedlikehald i MinID 06.06.2024, kl. 22:00-00:30. Det er ikkje forventa nedetid i periden, men ustabilitet ved innlogging og bestilling/registrering av Aktiveringsbrev kan førekomme.
Jun 5, 22:18 CEST
Resolved - Planlagt vedlikehold på MinID har ført til påvirkning på andre tenester. Det har vore små dropp i trafikken i perioden 22:30-23:30

Vedlikehaldet er utført og tenestene som har blitt påvirka er ID-porten og Kontaktregisteret.

Jun 7, 00:11 CEST
Monitoring - Planlagt vedlikehold på MinID har ført til påvirkning på andre tenester. Det har vore to små dropp i trafikken og det er venta at det kan oppstå fleire i vedlikeholdsvindauget. Tenestene som blir påvirka er ID-porten og Kontaktregisteret.

https://status.digdir.no/incidents/2qjddvh51266

Jun 6, 23:02 CEST
Jun 6, 2024
Jun 5, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 5, 10:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 5, 09:00 CEST
Scheduled - Det er ikkje venta nedetid i forbindelse med produksjonssettinga, men små driftsforstyrrelsar kan oppstå i forbindelse med restart av tenester.

Dette blir produksjonssett:
-Oppgradering av bibliotek

Levering av møte/ journaldata og innsynskrav blir ikkje påvirka.

Jun 5, 08:39 CEST
Resolved - Driftsproblem førte til at KRR var nede i perioden 05.06.2024 kl. 16:02-16:04, og har hatt påverking på tenester som gjer oppslag mot KRR.
Hendinga er løyst og det er innført ein fiks.

Jun 5, 04:00 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 5, 02:30 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 5, 00:30 CEST
Scheduled - BankID OIDC utfører vedlikehold. Perioder med ustabilitet kan forekomme.
May 30, 10:25 CEST