eInnsyn - hendelse
Incident Report for Digitaliseringsdirektoratet
Resolved
Det har gjennom helgen vært ustabilitet i mottak av overførte data. Dette ble lokalisert til en komponent i løsningen. I forbindelse med denne ustabiliteten har data gått tapt og vi sender derfor ut melding til de virksomheter som er rammet og ber dem om å sende dataene på nytt. Dette gjelder virksomheter som har overført data til eInnsyn i perioden fra lørdag 25. sept kl: 00:00 til mandag kl 08:50. Det jobbes med å lokalisere årsak.

Hendelsen er etter det ble konstatert tap av data kategorisert som B-alvorlig
Posted Sep 27, 2021 - 08:30 CEST