ID-porten - Høg feilrate for BankID Mobil for Telia
Incident Report for Digitaliseringsdirektoratet
Postmortem

BankID på mobil for Telia kundar hadde problem 17.09. kl 08:45 – 16:30 grunna hardwareproblem hjå Telia.

Posted Feb 03, 2022 - 10:29 CET

Resolved
Det meldes om at problemene er løst.
Posted Sep 17, 2021 - 16:39 CEST
Update
Feilen påvirker ogso SMS for MinID innlogging for Telia kunder.
Posted Sep 17, 2021 - 12:08 CEST
Update
Det er fortsatt problem.
Posted Sep 17, 2021 - 11:56 CEST
Investigating
Problem sidan 08:45 for enkelte teleoperatører.
Posted Sep 17, 2021 - 09:05 CEST
This incident affected: ID-porten (MinID, BankID/BankID Mobil).