ID-Porten - Nedetid Buypass 09:44-10:04 27.9.2021.
Incident Report for Digitaliseringsdirektoratet
Postmortem

Buypasss var utilgjengelig i ID-porten 27.09.2021 kl 09:44 – 10:04 grunna databaseproblem.

Posted Feb 03, 2022 - 10:30 CET

Resolved
Buypass fungerte ikkje som innlogging i ID-Porten i tidsrommet 09:44-10:04 27.9.2021.
Posted Sep 27, 2021 - 10:13 CEST
This incident affected: ID-porten (Buypass).