ID-porten - Problem med innlogging
Incident Report for Digitaliseringsdirektoratet
Postmortem

I samarbeid med driftspartner har Digdir gjort et omfattende arbeid for å kartlegge detaljer i hendelsesforløpet 8. januar. Disse undersøkelsene underbygger konklusjonen om at nettverksproblemer forårsaket feilen. Nettverksutfallet innebar at flere applikasjoner mistet den utgående internettilkoplingen og kunne således ikke kommunisere med eksterne tjenester som BankID.

Endelig rapport er ikke ferdig, men en viktig erfaring fra hendelsen var at stor trafikk hopet seg opp og kompliserte feilrettingen for oss. Vi ser behov for en mekanisme for å begrense antall innlogginger mens slike hendelser håndteres. Vi ser også på nettverkskapasitet og utvidet overvåkning. 

Nye ID-porten har vært i stabil drift i noen måneder og vi har inntil nå hatt lite erfaring med feilhåndtering. Vi har god dialog med vår driftspartner slik at vi kan lære av hendelsen og håndteringen av den.

Posted Feb 21, 2024 - 14:34 CET

Resolved
Innlogging i ID-porten har gått gjennom fra kl 13.51. Problemet oppstod kl 10.27.
Det var i noen kortere perioder mellom kl 10.27 til 13.51 mulig å logge inn til ID-porten.
Posted Jan 08, 2024 - 16:15 CET
Update
We are continuing to monitor for any further issues.
Posted Jan 08, 2024 - 14:21 CET
Monitoring
Innlogging i ID-porten går gjennom igjen fra kl 13.51. Vi kjører for øyeblikket med noe redusert kapasitet.
Posted Jan 08, 2024 - 14:00 CET
Update
Status kl 12.52: Vi opplever forrsatt problem med innlogging til ID-porten, problemet oppstod kl 10.27. Det har i kortere perioder vært noe innlogging til ID-porten.
Posted Jan 08, 2024 - 12:53 CET
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Jan 08, 2024 - 12:02 CET
Update
Status kl 11.41: Vi opplever forrsatt problem med innlogging til ID-porten, problemet oppstod kl 10.27. Det har i kortere perioder vært noe innlogging til ID-porten.
Posted Jan 08, 2024 - 11:42 CET
Update
ID-porten mistet trafikk igjen fra kl 11.05
Posted Jan 08, 2024 - 11:19 CET
Update
fra kl 10.55 går ca 60 % av innlogginger gjennom
Posted Jan 08, 2024 - 11:03 CET
Update
Problemet oppstod kl 10.27
Posted Jan 08, 2024 - 10:46 CET
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Jan 08, 2024 - 10:37 CET
Investigating
Vi opplever problem med innlogging til ID-porten
Posted Jan 08, 2024 - 10:35 CET
This incident affected: ID-porten (ID-porten, MinID).