Digital postkasse - Hendelse
Incident Report for Digitaliseringsdirektoratet
Resolved
Hendelsen var løyst ca 00:43
Posted May 20, 2021 - 06:33 CEST
Identified
Feilen er funne, men viser seg å vere vanskeleg å løyse. Venta løysingstidspunkt er nærmare midtnatt.
Posted May 19, 2021 - 19:36 CEST
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted May 19, 2021 - 15:59 CEST
Investigating
e-Boks sine tjenester er for tiden utilgjengelig for sluttbrukere. Avsendere er foreløpig ikke påvirket da meldinger til e-Boks køes i meldingsformidleren.
Posted May 19, 2021 - 15:58 CEST
This incident affected: Digital postkasse (e-Boks).