ELMA - vedlikehold i PEPPOL som påvirker SML
Scheduled Maintenance Report for Digitaliseringsdirektoratet
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Aug 18, 2022 - 00:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Aug 17, 2022 - 19:00 CEST
Scheduled
PEPPOL eDelivery Network har planlagt vedlikehold i produksjonsmiljøet. Dette påvirker PEPPOL SML og ELMA.

Påvirkning på DNS: DNS er tilgjengelig i perioden.
Påvirkning på SML: SML er utilgjengelig i perioden.

SML-insert og delete kan kanskje feile i tidsrommet. Men blir i så fall liggende på SML-køen i ELMA inntil SML er oppe igjen. Virksomhetene trenger derfor ikke å gjøre noe med det som eventuelt feiler i vedlikeholdsperioden.

Om SML (Service Metadata Locator):
SML er det sentrale registeret for å finne riktig SMP (f.eks ELMA). SML blir forvaltet og vedlikeholdt av PEPPOL-myndigheten i EU.
Posted Aug 09, 2022 - 10:03 CEST
This scheduled maintenance affected: ELMA (PEPPOL eDelivery Network).